Κρατήσεις – Ακυρώσεις
Τι ισχύει / προϋποθέσεις

  • Οι ενδιαφερόμενοι για κρατήσεις θα πρέπει να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του αντίστοιχου εξοχικού, χρησιμοποιόντας τα στοιχεία επικοινωνίας από τη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Στην περίπτωση ακύρωσης (ήδη κλεισμένης κράτησης) επιστρέφεται το 100% του καταβληθέντος ποσού (μείον τις σχετικές κρατήσεις τραπεζών), όταν η ακύρωση πραγματοποιηθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη των ενοικιαστών.

  • Στην περίπτωση ακύρωσης ήδη κλεισμένης κράτησης επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού (μείον τις σχετικές κρατήσεις τραπεζών), όταν η ακύρωση πραγματοποιηθεί το αργότερο 15 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη των ενοικιαστών.

  • Σε περίπτωση που η ακύρωση θα πραγματοποιηθεί (από τον ενδιαφερόμενο) σε χρονικό διάστημα λιγότερο από 15 μέρες, σε σχέση με την προγραμματισμένη άφιξη του, δεν προβλέπεται επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

  • Η προβλεπόμενη εγγύηση των 300 ευρώ επιστρέφεται εντός 7 ημερών απο της ημερομηνίας αναχώρησης και με την προϋπόθεση οτι στο σχετικό έλεγχο κατά την επιστροφή των κλειδιών δεν θα διαπιστωθούν ζημιές στο εξοχικό ή και ελλείψεις / ζημιές στον εξοπλισμό του.

  • Το ημερολόγιο για το κάθε εξοχικό ενημερώνεται (με μέριμνα του ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κάθε εξοχικού) με το ποιες μέρες είναι διαθέσιμο, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές κρατήσεις. Ωστόσο η επιβεβαίωση των κρατήσεων στα ημερολόγια πραγματοποιούνται μετά την πληρωμή της συμφωνηθείσας προκαταβολής στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό.

Panoprima, Πανόραμα, Πριμαβέρα, Panorama, Primavera

Μάθετε περισσότερα για τη Βίλλα Πανόραμα

Panoprima, Πανόραμα, Πριμαβέρα, Panorama, Primavera

Μάθετε περισσότερα για τη Βίλλα Πριμαβέρα