Κρατήσεις – Ακυρώσεις
Τι ισχύει / προϋποθέσεις

  • Οι ενδιαφερόμενοι για κρατήσεις θα πρέπει να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του αντίστοιχου εξοχικού, χρησιμοποιόντας τα στοιχεία επικοινωνίας από τη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Στην περίπτωση ακύρωσης (ήδη κλεισμένης κράτησης) επιστρέφεται το 100% του καταβληθέντος ποσού (μείον τις σχετικές κρατήσεις τραπεζών), όταν η ακύρωση πραγματοποιηθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη των ενοικιαστών.

  • Στην περίπτωση ακύρωσης ήδη κλεισμένης κράτησης επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού (μείον τις σχετικές κρατήσεις τραπεζών), όταν η ακύρωση πραγματοποιηθεί το αργότερο 15 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη των ενοικιαστών.

  • Η προβλεπόμενη εγγύηση των 300 ευρώ επιστρέφεται εντός 7 ημερών απο της ημερομηνίας αναχώρησης και με την προϋπόθεση οτι στο σχετικό έλεγχο κατά την επιστροφή των κλειδιών δεν θα διαπιστωθούν ζημιές στο εξοχικό ή και ελλείψεις / ζημιές στον εξοπλισμό του.

  • Η προβλεπόμενη εγγύηση των 300 ευρώ επιστρέφεται εντός 7 ημερών απο της ημερομηνίας αναχώρησης και με την προϋπόθεση οτι στο σχετικό έλεγχο κατά την επιστροφή των κλειδιών δεν θα διαπιστωθούν ζημιές στο εξοχικό ή και ελλείψεις / ζημιές στον εξοπλισμό του.

Panoprima, Πανόραμα, Πριμαβέρα, Panorama, Primavera

Μάθετε περισσότερα για τη Βίλλα Πανόραμα

Panoprima, Πανόραμα, Πριμαβέρα, Panorama, Primavera

Μάθετε περισσότερα για τη Βίλλα Πριμαβέρα