Επικοινωνία

  • Ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής παρακαλείται είτε να χρησιμοποιήσει τη διπλανή φόρμα επικοινωνίας, είτε να δημιουργήσει ξεχωριστό μήνυμα του, αλλά οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει το διαφορετικό email address για κάθε ξεχωριστή βίλλα.

  • Στην περίπτωση που ενοικιαστής ενδιαφέρεται για άμεση κράτηση παρακαλείται να περιγράψει συγκεκριμένα για ποια βίλλα ενδιαφέρεται, το συνολικό αριθμό των ατόμων, καθώς και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης.

  • Στην περίπτωση που θα ζητηθεί σχετική προσφορά / τιμή, προβλέπεται η αποστολή ολοκληρωμένου πίνακα με την συνολική τιμή (και τις 1-2 τμηματικές πληρωμές της), μαζί με τις σχετικές καταληκτικές ημερομηνίες μέχρι τις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι πληρωμές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας, βάσει των παρακάτω στοιχείων:

Garden, κήπος, πισίνα, pull, panoprima.gr

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Panoprima, Πανόραμα, Πριμαβέρα, Panorama, Primavera

Μάθετε περισσότερα για τη Βίλλα Πανόραμα

Panoprima, Πανόραμα, Πριμαβέρα, Panorama, Primavera

Μάθετε περισσότερα για τη Βίλλα Πριμαβέρα