Διαθεσιμότητα “Panorama Villa”

Το ημερολόγιο φορτώνει...
- Available
 
- Booked

Παρατήρηση:  Για όλα τα χρονικά διαστήματα που η βίλα μαρκάρεται σαν «ενοικιασμένη» (μη-διαθέσιμη),
η πρώτη ημερομηνία λογίζεται σαν ημέρα του checkin και η τελευταία σαν ημέρα checkout.

Τιμοκατάλογος για “Panorama Villa”

(Ελάχιστη διαμονή: τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις)

Υπηρεσίες Τιμή
Για κρατήσεις τον Ιούλιο ή/και τον Αύγουστο: (ανά διανυκτέρευση και έως 7 άτομα) 280€
Για κρατήσεις στους υπόλοιπους δέκα (10) μήνες του έτους: (ανά διανυκτέρευση και έως 7 άτομα) 230€
Σημείωση: Για το 8ο, 9ο και 10ο άτομο, προσθέστε 15€ ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση, και για τις 2 παραπάνω περιπτώσεις Α και Β.
Έκπτωση για 7 διανυκτερεύσεις και άνω

-5%

Έκπτωση για 30 διανυκτερεύσεις και άνω -10%
Δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις.

Τυποποιημένη φόρμα για υποβολή προς τους διαχειριστές των εξοχικών, απο υποψήφιο ενοικιαστή