Ο ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΤΙΣ «12 ΒΡΥΣΕΣ», ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Κάτω ακριβώς από την πλατεία του τουριστικού περιπτέρου έχει διαμορφωθεί μια μαρμάρινη υποδομή και δάπεδο, που φιλοξενεί στην μια της πλευρά 12 μπρούτζινες βρύσες. (ενώ παλιότερες φωτογραφίες του χώρου δείχνουν μέχρι και 16 βρύσες).
Η τωρινή μαρμάρινη επένδυση, όπου είναι εντοιχισμένα τα μαρμάρινα πλαίσια για τις 12 μπρούτζινες βρύσες είναι πρόσφατη κατασκευή από τον Δήμο Αιγιάλειας. Παλαιότερα, όταν το δημοτικό σύστημα ύδρευσης δεν ήταν ανεπτυγμένο / οργανωμένο, υπήρχαν κάποιες δημοτικές βρύσες από όπου οι δημότες μάζευαν το πόσιμο νερό τους, και οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτό το νερό (πριν πέσει στην θάλασσα) για να πλένουν τα ρούχα τους.
Μαρτυρίες παλιότερες λένε ότι, ακόμα και τα παραπλέοντα πλοία που ερχόντουσαν να παραλάβουν τη σταφίδα για εξαγωγή, γινόταν τροφοδοσία τους με πόσιμο νερό από τις ποσότητες που έρρεαν στην περιοχή και ήταν πολύ καλής ποιότητας.
Ουσιαστικά το νερό προερχόταν από υπόγειο ποτάμι που κατέληγε επιφανειακά σε αυτό το σημείο, πριν χυθεί στην θάλασσα. Ωστόσο τώρα ο Δήμος το συγκεντρώνει και το διοχετεύει στο δίκτυο της πόλης, προκειμένου να μην πάει χαμένο πέφτοντας στην θάλασσα.
Η μικρή μαρμάρινη πλατεία με τις 12 μπρούτζινες βρύσες (όπου τώρα είναι μόνο διακοσμητικές) είναι και αυτή ένα από τα εναπομένοντα σημεία ιστορικής αναφοράς για την πόλη του Αιγίου (βλέπε και παλιότερες φωτογραφίες).